Rant almak ne demek ?

Kaan

Global Mod
Global Mod
Rant almak ne demek?

Rant almak, bir sirketin, ozellikle de tekel konumunda olan bir sirketin, kendisi icin faydal olmayan, ancak cok yuksek bir kar elde etmesidir. Rant almak, cogunlukla, sirketlerin kendilerine ozel olarak verilmis ozel haklarn kullanmndan ya da piyasay kontrol etme yetkisinden kaynaklanr.

Rant almann Sartlar

Rant almak icin, oncelikle bir sirketin piyasaya tekel konumunda olmas gerekir. Tekel, sirketin, piyasada soz sahibi oldugu anlamna gelir ve ranti almak icin bu sart aranr. Ayrca, sirketin piyasaya olusturdugu etkinin yuksek olmas da gerekir. Mevcut piyasadaki arz ve talebin denge noktasnn asag ya da yukar yonde bozulmas, rant almak icin gereken sarttr.

Rantn Faydalar

Rant almak, sirketlere cok onemli faydalar saglar. Oncelikle, sirketin piyasada kontrol sahibi olmasn saglar. Sirketin ranti almas, piyasada arz ve talebin denge noktasn bozarak, sirketin urun ve hizmetlerini arttrmasna yardmc olur. Ayrca, rant almak, sirketin finansal kazanclarn arttrr.

Rantn Dezavantajlar

Ancak, rant almak da dezavantajlar olan bir yontem olabilir. Ozellikle, rant almak, sirketin piyasadaki rekabet gucunu dusurur. Rekabet gucunun dusmesi, sirketin urun ve hizmetlerini arttrmak icin yeterli kaynaklarn saglanmasn engelleyecektir. Ayrca, rant almak, kamu ve ozel sektore olan kaynaklarn da haksz yere kullanlmasna neden olabilir.

Sonuc olarak, rant almak, sirketlerin finansal kazanclarn arttrmak icin kullanlabilecek bir yontemdir. Ancak, rant almak, piyasada rekabet gucunun dusmesine ve kaynaklarn haksz sekilde kullanlmasna neden olabilir. Dolaysyla, rant almak, karar alrken dikkatli bir sekilde degerlendirilmelidir.